PUBLICADA NO BOE NÚM. 233 DE 28 DE SETEMBRO, A RESOLUCIÓN DO IDAE DE 23 DE XULLO DE 2007, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA A SUBSTITUCIÓN DE ÓPTICAS DE SEMÁFOROS Á NOVA TECNOLOXÍA LED.

Xa se atopa a disposición dos concellos no BOE núm. 233, a Resolución do Consello de Administración do IDAE de 23 de xullo de 2007, pola que se regula as bases do programa de axudas para a substitución de lámpadas