PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES A TRAVÉS DA CREACIÓN OU REHABILITACIÓN DE ESPAZOS SAUDABLES E SOSTIBLES. PRAZO: 10-07-2022

Data: 

xoves, 16 Xuño, 2022 (Todo o día) a domingo, 10 Xullo, 2022 (Todo o día)

 

A Inversión 2 do Compoñente 18 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, está orientado á PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES  Dita inversión, materializase a través da execución de actuacións destinadas a subvencionar proxectos dirixidos á creación ou rehabilitación de espazos saudables nas localidades que integran a Rede Española de Cidades Saudables, o cal articulase mediante un Convenio – Programa entre o Ministerio de Sanidade e a FEMP.

Pola súa banda o Real Decreto 1070/2021, é o encargado de regular unha subvención directa á FEMP, de acordo co aprobado para a Inversión 2 “Accións para reforzar a prevención e promoción da saude” do Compoñente 18 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Os Convenios – Programa subscritos entre o Ministerio de Sanidade e a FEMP, entre as anualidades 2021, 2022 y 2023, articularán este Real Decreto.

En sendas normas, se establece o reforzo da FEMP ás entidades que, integrantes da Rede Española de Cidades Saudables, poñan en marcha accións dirixidas a crear ou rehabilitar espazos saudables e sostibles.

Último día de presentación de solicitudes: 10 de xullo de 2022 

Na web da RECS pode acceder á plataforma, a través da cal realizarase a tramitación destas axudas, á documentación auxiliar ao formulario de petición de axudas e Guía de apoio ao Solicitante, así como á información específica do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia: https://recs.es/convocatorias-next-generation/

Para cualquer aclaración pode contactar coa Xestión Técnica de Contornas Saudables (Área de Desenvolvemento Sostenibleayudasngue@femp.es

NÚMERO DE HABITANTES Nº MÁXIMO SOLICITUDES AxUDA MÍNIMA POR SOLICITUDe AxUDA MÁXIMA POR SOLICITUDe
Tipo 1: ata 5.000 2 5.000,00 € 20.000,00 €
Tipo 2: De 5.001 ata 20.000 2 5.000,00 € 40.000,00 €
Tipo 3: De 20.001 ata 50.000 2 5.000,00 € 60.000,00 €
Tipo 4: De 50.001 ata 100.000 2 5.000,00 € 80.000,00 €
Tipo 5: Superior a 100.000 2 5.000,00 € 120.000,00 €

Descargas: