Programa de Apoio Cartográfico a Concellos

Data: 

venres, 29 Xaneiro, 2021 - 09:00 a mércores, 10 Febreiro, 2021 - 14:00

 

O Instituto de Estudos do Territorio xunto coa FEGAMP achegan unha nova iniciativa de colaboración cos concellos para a elaboración de cartografía dentro dun proxecto colaborativo denominado Programa de Apoio Cartográfico a Concellos.

O IET está a traballar nun borrador de convenio no que se regulan as condicións para a contratación de bases topográficas a escalas 1/5.000, 1/2.000 e 1/1.000. (Esta última escala naqueles concellos onde existan voos fotogramétricos que a permitan realizar).

Para poñer en marcha este novedoso plan, é imprescindible saber que entidades locais terían interese en participar nel. É por isto que solicitamos que faga unha expresión de interese a esta proposta coa superficie do concello a escala 1/2.000 e 1/1.000* que se pretenda obter, nas condicións iniciais que a continuación se detallan:

  •    A cartografía a escala 1/5.000 xerarase para todo o concello
  •    As zonas  a cartografar a escala 1/2.000 e 1/1.000 serán definidas polos propios concellos, tendo en conta que a cartografía a escala 1/1.000 tan só será posible obtela naqueles concellos que foron voados dentro do PNOA10_Galicia  https://ideg.xunta.gal/webapps/PNOA10/
  •     A cartografía a obter será compatible coa exisida nas Normas Técnicas de Planeamento e seguirá as especificacións de produto da BTUG e da BTG, estando orientado o seu uso mediante Sistemas de Información Xeográfica. 

 

Os custes do produto inicialmente estimados, sitúanse no seguinte rango de prezos:

  • 1/ 1.000 (para zona de núcleos) 45 €/ha
  • 1/ 2.000 (para zona de núcleos) 18 €/ha
  • 1/ 5.000 (para todo el término municipal) 3.5 €/ha

 

A través deste formulario, manifeste se ten interese ou non en participar neste convenio para elaborar a cartografía municipal do seu concello, así como unha aproximación inicial da súa superficie (tanto da zona de núcleos, como do resto do termo municipal). Ten de prazo ata o 10 de febreiro de 2021.

Cabe aclarar que esta expresión de interese non o/a compromete a participar no futuro convenio, pero será de gran utilidade para concretar a súa redacción.

 

Aqueles concellos que manifesten o seu interese antes do 10 de febreiro quedan automaticamente convocados para unha reunión informativa que se celebrará o vindeiro 16 de febreiro a través de videoconferencia. (Nos días previos achegarase a ligazón para participar).