PROGRAMA 2020: SOCIEDADE E ÁREAS PROTEXIDAS

Un programa de alianzas estratéxicas e un chamamento á acción colaboradora para garantir un futuro mellor ás nosas áreas protexidas. En cada unha das liñas estratéxicas se presentan as principais accións desenvolvidas por EUROPARC-España e outras entidades que contribúen coa súa actividade á implementación efectiva do Programa 2020, así como os enlaces ás organizacións públicas e privadas coas que se están a tecer alianzas.

Lugar: Varios.

Organizador: EUROPARC-España.

Data de inscrición: Para participar: oficina@redeuroparc.org