PROCESO CENTRALIZADO DE SELECCIÓN DE POLICÍAS LOCAIS

Dende este ano os concellos que así o desexen, poderán delegar na Xunta de Galicia o proceso de selección  dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local. Para poder facer efectiva esa delegación será precisa a sinatura dun convenio específico, facilitado pola Axencia Galega de Seguridade Pública (AGASP), que pode consultar a continuación ou directamente na súa páxina web.

TELÉFONO INFORMACIÓN: 886-206117

MAIL DE CONSULTAS: formacion.agasp@xunta.gal

 

Descargas: