PROCEDEMENTO E MODELOS DE ADHESIÓN DAS EELL Á REDE DIXITAL DE EMERXENCIAS E SEGURIDADE DE GALICIA

O Anexo I é o Acordo polo que se aproba o procedemento e os modelos de adhesión das entidades locais á Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia.

O Anexo II é un modelo de adhesión á Rede e as condicións de servizo determinadas na encomenda de xestión e mantemento a RETEGAL, SA coa adquisición directa de terminais por parte das Entidades Locais.

O Anexo III é un modelo de adhesión á Rede e as condicións de servizo determinadas na encomenda de xestión e mantemento a RETEGAL, SA coa adquisición de terminais pola Xunta de Galicia.

 

Descargas: