PRESENTACIÓN E SINATURA DOCUMENTO FEGAMP - SINDICATOS (EMPREGO PÚBLICO LOCAL)