Premios nacionais do concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10

Premios nacionais do concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: O teu consumo ten historia: 10 anos de Consumópolis, 30 anos de Consumo.

 

Orde SSI/574/2015, de 26 de marzo, pola que se aproban as bases reguladoras e convócanse os premios nacionais do concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: O teu consumo ten historia: 10 anos de Consumópolis, 30 anos de Consumo.

 

Obxecto.

Participación no concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: O teu consumo ten historia: 10 anos de Consumópolis, 30 anos de Consumo, e a convocatoria e concesión dos premios.

 

Participantes.

Poderán participar neste concurso, en réxime de concorrencia competitiva, escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do territorio nacional nalgún dos siguienetes tres niveles (Nivel 1: Terceiro ciclo de Educación Primaria, Nivel 2: Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, Nivel 3: Terceiro e cuarto cursos de Educación Secundaria Obrigatoria)

 

Publicado en: «BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2015, páxinas 28218 a 28224 (7 páxs.)

Sección: III. Outras disposicións

Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Referencia: BOE-A-2015-3630