PLAN NACIONAL DE ACCIÓNS PREVENTIVAS POLOS EFECTOS DO EXCESO DE TEMPERATURAS SOBRE A SAÚDE.

Presentouse o Plan Nacional de Accións Preventivas polos efectos do exceso de Temperaturas sobre a Saúde para o verán de 2005. O obxectivo deste Plan é previr os efectos negativos do calor na poboación en xeral e especia