Plan de recuperación, transformación e resiliencia

O  27 de abril de 2021 aprobouse por Consello de Ministros o “Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Economía española”, presentado el pasado 13 de abril por el Presidente del Gobierno en la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De acordo coas directrices europeas, as medidas que recolle o plan establecen catro eixos de transformación:

  • a transición ecolóxica
  • a transformación dixital
  • a cohesión social e territorial  
  • a igualdade de xénero

Estas catro líñas de traballo vanse a desenvolver a través de dez políticas palanca e trinta compoñentes que articularán os proxectos específicos do plan.

O calendario do Plan de Recuperación establece, para o curto prazo, promover a recuperación tras a emerxencia sanitaria; para o medio prazo, impulsar a transformación integral da nosa economía; e para o longo prazo, acadar un desenvolvemento forte, sostible e resiliente dende o punto de vista económico-financeiro, social e medioambiental.

enlightenedActualización 06/05/2021Están dispoñibles os anexos ás compoñentes do Plan.

Arquivos: