Plan de integridade pública: folla de ruta e anexos facilitadores || Manual didáctico visual

A Axencia Valencia Antifraude elabora unha guía dende a que as entidades decisoras e executoras de fondos procedentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia poderán abordar os requirimentos establecidos na Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública  HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, publicado no BOE núm. 234 de 30 de setembro de 2021, e segundo a cal teñen que “reforzar os mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses".

 

Versión da Guía: 15 de novembro de 2021

Versión do Manual visual: 10 de novembro de 2021

 

Arquivos: