PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO (PIE) - ARTIGOS REVISTA "CONCELLOS GALEGOS"