OS GRUPOS POLÍTICOS DA FEGAMP ACORDARON POR UNANIMIDADE APROBAR OS ESTATUTOS DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA, CUNHA MODIFICACIÓN

Así mesmo coincidiron en deixar pendente, para unha negociación máis ampla e global, a problemática relacionada coa delimitación dos núcleos rurais