OS CONCELLOS QUE DESEXEN DECLARAR HÁBIL A EFECTOS DE ACTIVIDADE COMERCIAL ALGÚN FESTIVO LOCAL NO 2007 DEBERÁN SOLICITALO Á CONSELLERÍA DE INDUSTRIA ANTES DO 15 DE NOVEMBRO

Os concellos que desexen habilitar como día hábil, para os efectos da actividade comercial, algún festivo local no calendario do vindeiro ano 2007, deberán solicitalo antes do vindeiro 15 de novembro na Consellería de In