Orientacións para o Reforzo dos mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses - SGFE

O presente documento trata de proporcionar unha referencia sobre o Plan de medidas antifraude co obxectivo de dar cumprimento á normativa comunitaria en materia de prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e o conflito de intereses, atendendo á Orde HFP/1030/2021, de 29 de septembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Versión: 24 de xaneiro de 2022

Arquivos: