O Consello de Europa recoñece a trascendencia do Pacto Local de Galicia e o labor da Fegamp

Data: 

xoves, 22 Outubro, 2015 (Todo o día)

A 29 sesión do Congreso de Poderes Locais e Rexionais do Consello de Europa aprobou onte (21 outubro 2015) un informe do escocés Harry Mac Guigan, que considera ao Pacto Local de Galicia, subscrito no ano 2006, como un modelo de cooperación entre administracións públicas. O documento estima a novidade do acordo, tanto no que se refíre ao financiamento previsto nel, como no reforzo da autonomía local.

O informe valora moi positivamente ademais que o Pacto Local de Galicia represente moitos dos valores e principios plasmados na Carta Europea de Autonomía Local, que neste 2015 cumpre 30 anos.

Compre salientar o excepcional do feito de que un informe aprobado polo Consello de Europa mencione expresamente a un Goberno rexional, a Xunta de Galicia, e moito máis, a unha federación de municipios e provincias, como é a Fegamp.

O informe cita, asemade, o traballo desenvolvido pola Fegamp en relación coa medición do rendemento na xestión dos servizos municipais e destaca nese eido a experiencia galega dos Círculos de Comparación Intermunicipal da Policía Local, que sirven para medir, comparar e avaliar resultados entre concellos en función de diferentes ratios para establecer pautas de mellora dos servizos en cada termo municipal.

Esa metodoloxía de traballo, na que é pioneira a Deputación de Barcelona, foi extrapolada a Galicia nun proceso no que colaboraron a propia Deputación barcelonesa, a Fegamp, a Xunta de Galicia, a Universidade de Vigo e varios concellos galegos.

Recollemos textualmente (e na súa versión orixinal) os párrafos do informe que fan mención expresa á Fegamp e á Xunta de Galicia:

Punto 27.

            “The most common form however of such agreements are political ones, particularly in states with a very rigid distribution of competences in law, this contrasts with countries where local authorities often provide services that in law they do not have the formal competence for. An example of this is the “Local Pact” between the Government of Galicia (Spain) and its local authorities that seek central local co-operation using financial incentives (participation in regional budgeting, inter-municipal budgets and transfer of local assets) as a tool to clarify competences between levels of government. It has also led to the establishment of joint committees between regional ministries and the municipal association (FEGAMP)”.

Punto 47.

            “In administrative law countries the introduction of a performance management culture is framed by very rigid legal frameworks that are still changing. In Spain, most central-local relations are based on the constitution while national law only provides for indirect reference to performance and efficiency as part of the Municipal Finance Law, performance policies are being developed at local or regional level. Since 2007 a national agency for the evaluation of public policies (AEVAL) has existed which also carries out projects with municipalities. At the local level there is a more diverse picture: the ‘Inter-Municipal Comparison Circles’ was developed in Barcelona and this is now being adopted elsewhere in regions such as in Galicia. It is a voluntary process and purposely low scale, were a small number of municipalities develop joint output indicators after identifying their comparable strengths and weaknesses. In Sweden, a similar small-scale municipal ‘Open Comparison’ (OC) model has been set up. However, given the large decentralisation and contracting out of local services to private and voluntary bodies in Sweden there is a growing trend towards the development of homogeneous performance and quality indicators across counties and regions as well as between local authorities particularly around healthcare. The indicators are a combination of quantitative (time to respond to a demand of service) and qualitative (opinion of patients) and also performance pay-related indicators”.

Agradecementos finais:

            “Austrian Association of Cities, Convention of Scottish Local Authorities Swedish Association of Local and Regional Authorities, Local Government Denmark, Piamonte Region, Flemish Association of Cities and Municipalities, German Delegation, Association of Dutch Municipalities, Senateur M. Gilbert ROGER (France), Federacion Espanola de Municipios y Provincias, Federacion Galega de Municipios e Provincias, Associacion de Municipios Vascos EUDEL, Icelandic Associations of Local Authorities, Local Government Association (England), Russian Congress Delegation, Slovenian Congress Delegation, Swiss Delegation to Congress, Union des Villes et Communes Wallones, City of Reykjavik , Professor Chris HIMSWORTH. This report also benefits from the substantive findings of the COCOPS study and the CEMR Decentralisation at a Crossroads survey”.

Xuntamos os enlaces para acceder á páxina principal do Congreso de Poderes Locais e Rexionais do Consello de Europa e para acceder directamente ao informe no que se destaca o Pacto Local de Galicia: