O CONSELLO DA XUNTA CON DATA 10 DE MAIO DE 2013 APROBOU A SINATURA DO CONVENIO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS (GES) 2013