NOTA MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓXICA - QUEIMA RESIDUOS VEXETAIS NA CONTORNA AGRARIA OU SILVÍCOLA