= Montes e Vales Orientais Territorio Rural Intelixente (en execución)