Modelos de reclamación

Cando un consumidor ou usuario non está satisfeito co producto adquirido ou co servizo contratado, o primeiro que debe facer é esixir os seus dereitos na propia empresa para chegar a un acordo amistoso. Se iso non é posible, o consumidor aínda dispón de tres vías para defender eses dereitos.
En caso de reclamación ou denuncia debe remitir á Fegamp a folla de reclamación debidamente cumprimentada e asinada, na que deben de figurar :

  • Nome, enderezo e teléfono do reclamante.
  • Nome, enderezo e teléfono da persoa reclamada.
  • Obxecto da reclamación, explicando o motivo da queixa polo adquisición dun ben ou a prestación dun servizo.
  • Toda a documentación dispoñible: factura, garantía, publicidade, orzamento, contrato, etc...

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Modelo de reclamación1.2 MB