MODELO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO ESTACIONAMENTO E PERNOITA DE AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS TIPO CAMPER E CARAVANAS