MEDIDAS DE CONTROL DOS RISCOS INHERENTES ÓS ACCIDENTES GRAVES NOS QUE INTERVEÑAN SUSTANCIAS PERIGOSAS.

O Real Decreto 1254/1999, de 17 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes ós accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas, traspón a Directiva SEVESO II, que trata de establecer unhas medidas