Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2022:

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN:  PECHADO  
  • As fichas recibidas despois do período de inscrición, rematado o 10 de maio, serán consideradas FORA DE PRAZO. No caso de haber prazas vacantes nalgún curso abriremos a inscrición ata que se complete.
  • INSCRICIÓN: É obrigatorio certificar a vinculación como persoal da administración local, coa cabeceira da nómina ou calquera outro certificado que o acredite. Sen calquera deles non se poderá rexistrar a solicitude.
  • NÚMERO DE CURSOS: poden solicitarse un máximo de 3 cursos.  O/A solicitante pode ser admitido/a en 1, 2, 3 ou en ningún curso segundo sexa o caso.
  • SELECCIÓN DE ADMITIDOS: Cando se faga a selección dos alumnos  enviaremos  un correo aos admitidos/as polo que solicitamos que revisen o correo e o spam, posto que hai un prazo para renunciar ou aceptar o curso e, no caso de non contestar, serían penalizados. É conveniente non utilizar o mesmo correro electrónico varias persoas xa que pode dar lugar a equívocos no momento de recibir a comunicación da Fegamp

Descargas: