INVERNO 2018

  • EN PORTADA O 40% das solicitudes municipais de obras en bens patrimoniais serán xestionados polos concellos
  • INFORME ECONÓMICO As cifras do Financiamento Local para o ano 2018
  • ENTREVISTA a Marta Fernández-Tapias, Directora Xeral de Adminsitración Local
  • AO COMPÁS Memoria Xohana Torres: “Eu tamén navegar”

Arquivos: