INSTRUCIÓNS DE ACTUACIÓN NAS ZONAS TAMPÓN POLA PRAGA DA PATACA