INSTRUCCIÓN 23-12-2021 DA XUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DO ESTADO SOBRE ASPECTOS A INCORPORAR NOS EXPEDIENTES E NOS PREGOS REITORES DOS CONTRATOS FINANCIADOS CO PLAN DE RECUPERACIÓN E RESILENCIA

Data: 

mércores, 29 Decembro, 2021 (Todo o día)

 

A Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado emitiu con data 23 de decembro, unha Instrución na que se detallan aspectos a incorporar nos expedientes e nos pregos reitores dos contratos financiados con fondos do Plan de Recuperación, Transformación  Resiliencia (PRTR). Como se indica na propia Instrución, é vinculante para o sector público estatal, pero se aproba co ánimo de incrementar a seguridade xurídica e de que se utilice de guía para unha aplicación uniforme por parte de todo lo órganos de contratación.

Ademais, na instrución se analizan os contidos das Ordes HFP/1030/2021 e HFP/1031/2021, nos aspectos mais relevantes para a contratación pública, especificando cales son as actuacións mais importantes que impoñen a cada órgano de contratación durante a selección do contratista e na execución do contrato público. A aplicación das normas alcanza os contratos públicos que liciten as entidades que integran o sector público de acordo con artigo 2.1 da Lei 40/2015, incluido o sector público das Corporacións Locais e a outros axentes implicados na execución do PRTR como perceptores de fondos.

En relación cos contratos públicos a Instrución cita e resume as obrigas en 3 apartados:

I. Actuacións impostas ao órgano de contratación ou entidade executora

II. Aspectos a incluir nos pregos reitores do contrato

II. Aspectos a incluir no expediente de contratación

 

 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon INSTRUCIÓN439.14 KB