INFORMACIÓN PARA OS CONCELLOS SOBRE O ESTABLECEMENTO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE LA MUJER DO MINISTERIO DE TRABAJO

O Instituto de la Mujer, organismo dependente do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociais, pon en marcha unha liña de colaboración coas entidades locais para que poidan acondicionar e equipar os centros para a muller, a través de conve