Guía do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (v.010621)

A Oficina Independiente de Regulación e Supervisión da Contratación elaborou unha Guía sobre o Plan de Recuperación, Transformación e Reliencia, que aborda entre outros aspectos, o RDL 36/2020 de medidas urxentes para a modernización da Administración pública e para a execución do PRTR.

Arquivos: