Guía de orientacións aos municipios para o fomento do autoconsumo

Os concellos xogan un papel clave no desenvolvemento das instalacións de autoconsumo de enerxía eléctrica ao intervir nos momentos iniciais do proxecto coa solicitude da licenza de obras. Por iso é fundamental desenvolver mecanismos que faciliten estas instalacións no ámbito municipal.

A presente guía contén recomendacións e propostas de mellores prácticas en distintos aspectos da tramitación municipal, que poden ser tidas en conta á hora de desenvolver os procedementos aplicables no ámbito local.

 

Arquivos: