Guía de mobilidade eléctrica para as entidades locais

A mobilidade eléctrica é xa unha realidade na nosa sociedade. O número de vehículos increméntase mes a mes e cada vez é máis habitual ver vehículos eléctricos circular e tamén recargar nos espazos públicos. Ao atoparnos nun momento inicial do seu despregamento, moitos cidadáns fan preguntas sobre os vehículos: a súa realidade actual, as posibilidades de recarga e, sobre todo, as súas vantaxes. Os municipios son o escenario onde a día de hoxe está a ter lugar a transformación da mobilidade e por tanto, son os seus responsables os que anticipadamente se están expondo como poden dar resposta ás principais preguntas e preocupacións dos seus habitantes nesta transformación.
Esta guía dá resposta ás 10 principais preguntas que as entidades locais exponse á hora de abordar como incorporar a mobilidade eléctrica nos seus municipios e como informar os seus cidadáns.

Arquivos: