GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS XORDAS, XORDOCEGAS E CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

Cartel guía accesibilidade 2019

A continuación pode descargar un dossier básico "Guía de boas prácticas para a Accesibilidade das persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva" para tratar de conseguir a eliminación de Barreiras de Comunicación en todos os centros das Deputacións Provinciais e Concellos do territorio galego.

Esta guía é un instrumento importante que axuda a coñecer os recursos necesarios accesibles para o colectivo de persoas con dificultades auditivas para a eliminación de barreiras de comunicación e axeitados para unha información e comunicación coas mesmas condicións de igualdade de oportunidades que o resto dos/as cidadáns/as. 

Esta guía pode axudar á hora de elaborar proxectos e orzamentos para os propios Concellos e Deputacións. 

 

galer_a_fotos