Foro Biorresiduos 12 marzo Lugo.- Accións para o uso e promoción de compost en obras públicas e restauración

Desde a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, estanse a impulsar unha serie de traballos dirixidos a potenciar a recollida selectiva da fracción orgánica dos residuos municipais e ao fomento do uso do compost na nosa Comunidade.

As accións presentadas no Foro de Biorresiduos do pasado 12 de marzo en Lugo, inclúen o desenvolvemento dun documento de recomendacións de uso do compost a incluír nas plicas públicas así como o impulso de protocolos de colaboración para promover o uso de compost como fertilizante.

Neste marco, ínstase á participación das Administracións Locais para que aporten as consideracións ou suxerencias que consideren relevantes á hora de desenvolver as dúas anteriores accións dunha forma satisfactoria e útil para as partes involucradas. 

A tal efecto, e para o coñecemento de tódalas Entidades Locais e axentes implicados na xestión de biorresiduos e fomento do uso do compost, publícanse os documentos susceptibles de achegas e presentados en dito Foro, así como un resumo das intervencións durante a quenda de debate.

Pódense facer achegas a este documento ata o día 29 de marzo de 2019, a través do correo electrónico residuos.economia.circular@xunta.gal

Arquivos: