FORMULARIO DE EXPRESIÓN DE INTERESE DE PARTICIPACIÓN NO CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE VOOS ORTOFOTOGRÁFICOS - PNOA10

Ao cumprimentar este formulario, estase a manifestar interese na participación no próximo convenio co IET e a Fegamp para a realización de voos ortofotográficos (PNOA10). Esta expresión de interese non ten asociado un compromiso de participacion no convenio.

Indique os Km2 que estiman voar.
Indique se é un concello rural, urbano, semiurbano, etc.

Por último, infórmase de que vostede ten dereito a obter unha confirmación sobre se a Fegamp está tratando os seus datos persoais e, por tanto, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade e revocar estes consentimentos a través das seguintes canles: a dirección de correo electrónico dpd@fegamp.gal, a sede electrónica da Fegamp http://fegamp.sedelectronica.gal, ou no seguinte enderezo postal: Rúa de Varsovia 4-C 6º, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Pode consultar aquí a política de privacidade da Fegamp.