Fichas formativas: Reciclaxe, medioambiente e sustentabilidade

A Confederación de Consumidores e Usuarios, CECU, en colaboración con  ECOEMBES, desenvolveron as fichas formativas “Reciclaxe,  medioambiente e sustentabilidade”, co obxectivo de xerar contidos formativos sobre  medioambiente, sustentabilidade e o proceso de reciclaxe que sexan completos, comprensibles e accesibles para organizacións sociais, institucións educativas e membros da sociedade civil.

A primeira entrega, denominada “O rol do consumidor na Economía Circular” consta de dezaseis fichas informativas, divididas nos seguintes grupos temáticos: « medioambiente e xestión de residuos: cara a unha economía circular» e «marco xurídico da estratexia de economía circular». A particularidade deste traballo é que posiciona ao consumidor no centro, dándolle valor ás accións e decisións cotiás a través das cales os consumidores contribúen á construción dunha sociedade máis sostible.

A segunda “A  circularidade na contorna do consumidor” aborda o coidado do  medioambiente e a adopción de hábitos de separación e reciclado en todos os espazos nos que nos desenvolvemos os consumidores. Está composto por dez fichas nas que se presentan diversos ámbitos ou contextos cotiáns nos que hai que ter presente o coidado do  medioambiente, así se promove a sustentabilidade no colexio, o traballo, a comunidade de veciños ou durante as vacacións. Ademais, nestas fichas refórzase a formación no contedor máis recente, o orgánico, así como a importancia da reciclaxe adecuada dos produtos de protección persoal no contexto da pandemia da COVID-19. 

 

Arquivos: