Áreas > Fondos Europeos

Ferramentas

= Atlas dixital das Áreas Urbanas

É unha aplicación web que ofrece datos estatísticos que conforman un repertorio de 600 indicadores das principais fontes de información, que permite aproximarse á realidade territorial das contornas urbanas en España, desde unha perspectiva transversal e integrada que inclúe tanto datos sociodemográficos e económicos como información sobre vivenda, urbanismo e solo.