A FEGAMP SOLICITA UNHA XUNTANZA URXENTE DA COMISIÓN MIXTA PARITARIA COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA TRATAR A PROBLEMÁTICA DOS INCENDIOS FORESTAIS.

Segundo un acordo adoptado pola Comisión Executiva da Federación, na súa xuntanza de 12 de xuño, remitiuse un escrito á Consellería do Medio Rural, solicitando a Convocatoria urxente da Comisión Mixta Parit