A FEGAMP PON Á DISPOSICIÓN DOS CONCELLOS DESDE HOXE INFORMACIÓN SOBRE AS NORMATIVAS URBANÍSTICAS E MEDIOAMBIENTAIS VINCULADAS Á ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Fegamp pon desde hoxe á disposición dos seus asociados información legal en materia de Urbanismo e Medio Ambiente que afecte á Administración Local , a través da súa páxina web www.fegamp.org. Esta