A Fegamp informa favorablemente a Lei de Medidas Urxentes pola reforma local

A Federación pedirá ao Goberno que rebaixe as condicións impostas aos concellos que se acolleron ao Plan de Pago a Provedores