A Fegamp expresa o seu rexeitamento ao Proxecto de Lei da Reforma Local

A Xunta de Voceiros acorda presentar emendas ao texto durante o trámite parlamentario e consultará aos alcaldes