FEGAMP E XUNTA DE GALICIA ACORDAN CREAR UNHA COMISIÓN MIXTA PARA ESTUDIAR O INCREMENTO DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E AXILIZAR O PACTO LOCAL

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo Iglesias, e o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, decidiron no transcurso da súa primeira reunión de carácter oficia