Fegamp e Xunta colaborarán nun programa para coordinar as súas accións para prevenir os desafiuzamentos

Os servizos sociais comunitarios derivarán, por unha banda, ás persoas que o precisen á oficina central e, por outra, atenderán tamén a aquelas familias que lles sexan remitidas desde esta