FEGAMP E TRABALLO ASINAN UN CONVENIO PARA IMPARTIR CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DIRIXIDOS AOS CONCELLOS

Ambas entidades comparten a idea de que a formación constitúe unha vía básica para conseguir un incremento na seguridade dos traballadores