FEGAMP E SANIDADE FORMALIZAN A CREACIÓN DA COMISIÓN PARITARIA MIXTA DO PACTO LOCAL

A asunción paulatina por parte da Xunta dos custos de mantemento dos centros de saúde será o obxecto de estudo neste grupo de traballo