FEGAMP E FUNDACIÓN CAIXA GALICIA PRESENTAN O PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EGAEL PARA OS VINDEIROS MESES

Entre as accións destacadas da nova Escola Galega de Altos Estudos Locais destaca un curso de introducción ao urbanismo para xornalistas