FEGAMP E CONSELLERÍA DE TRABALLO ACTIVAN A COMISIÓN MIXTA PARITARIA DO PACTO LOCAL EN MATERIA LABORAL

A grandes liñas esta comisión centrarase en estudar e propoñer os mecanismos para o financiamento estable dos técnicos locais de emprego, profundar nos programas de cooperación entre a administración autonó