A FEGAMP DESENVOLVERÁ 33 CURSOS PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL A TRAVÉS DO PLAN INTERADMINISTRATIVO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

 

Carlos Fernández e o Presidente da Deputación, Gómez Besteiro, anunciaron a celebración de 2 cursos en Lugo, primeira das catro provincias