A FEGAMP APROBOU O INFORME FAVORABLE DA COMISIÓN GALEGA DE COOPERACIÓN LOCAL AO ANTEPROXECTO DE LEI DE VIVENDA

O presidente, Carlos Fernández, salientou o clima de cooperación e diálogo entre a consellería e a FEGAMP, o que permitiu a esta última incorporar modificacións ata nun total de 29 artigos e unha dis