Expresión de interese no Plan de Apoio Cartográfico a Concellos

Ao cumprimentar este formulario, estase a manifestar interese na participación no próximo convenio do Programa de Apoio Cartográfico a Concellos. Esta expresión de interese non ten asociado un compromiso de participacion no convenio.