A EXECUTIVA DA FEGAMP PÍDELLE A ECONOMÍA QUE REMITA UNHA COPIA ÍNTEGRA DO PLAN DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Os grupos políticos que compoñen a Federación Galega de Municipios e Provincias solicitan á Consellería que conceda aos concellos un prazo prudencial para que poidan formular opinións e suxerencias ao devandito pr