EUROPAN 13:CONCURSOS EUROPEOS PARA XÓVENES ARQUITECTOS - A CIDADE ADAPTABLE II

EUROPAN, é unha federación de concursos europeos para xóvenes arquitectos na que participan actualmente dezasete países do noso continente propoñendo, a través das súas respectivas estruturas nacionais, territorios urbans que requiren reflexión e búsqueda de solucións innovadoras para adaptarse aos novos modos de vida. 

O Comité de EUROPAN/España participa con outros Comités de países europeos na organización do concurso, propoñendo un tema común e seguindo as mesmas normas e directrices. En España, no Comité Nacional, ademáis do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España e a Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento, participan ou participaron en distintos momentos numerosos Concellos que aportan emplazamentos a concurso en cada edición.

Creado